หลวงปู่พุทธะอิสระ สอนวิธีการเคลื่อนลม on Youtube
โดยใช้วิถีแห่ง อิริยาบถบรรพ+สัมปชัญญะบรรพ
อยู่ในกายานุสติปัฏฐาน
ประกอบกับ อานาปานสติ
รวมเรียกว่า อักษรสวรรค์

** ขั้นตอนการเดินลมอักษรสวรรค์ **
* หายใจเข้า
เข้าจมูก - หน้าผาก - กลางกระหม่อม - กระโหลกศรีษะด้านหลัง - ต้นคอด้านหลัง - กระดูสันหลัง - ก้นกบ
* หายใจออก
แทงลมหายใจทะลุมาที่ ช่องท้อง - สะดือ - ลิ้นปี่ - ทรวงอก - ลำคอ - ออกปาก
* ให้ทำไปจนรู้สึกว่าท่อส่งลมของเรามันโล่ง
จะเกิดพลังในท่อส่งลมตามจุดที่ลมเดินผ่าน
* ใช้จิตนำลมหายใจ**
(จิตเป็นตัวคุม ลมเดินตามทาง ที่มีฐานคือกาย ตามจุดต่างๆ)