การบวชเนกขัมมะปฏิบัติกรรมฐาน เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๖ - วันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 • วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562
  หลวงปู่​พุทธะอิสระ นำเจริญพระพุทธมนต์เย็น
  ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์
 • วันเสาร์ที่ 27กรกฎาคม 2562
  • หลวงปู่​พุทธะอิสระ แสดงธรรม ช่วงเช้า
  • หลวงปู่​พุทธะอิสระ แสดงธรรม ช่วงบ่าย
  • หลวงปู่​พุทธะอิสระ นำเจริญพระพุทธมนต์เย็น
 • วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562
  • หลวงปู่​พุทธะอิสระ แสดงธรรม ช่วงเช้า
  • หลวงปู่​พุทธะอิสระ แสดงธรรม ช่วงบ่าย
  • หลวงปู่​พุทธะอิสระ นำเจริญพระพุทธมนต์เย็น และจุดเทียนเพื่อถวายพระพรชัยมงคล
 • วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562
  • หลวงปู่​พุทธะอิสระ แสดงธรรม ช่วงเช้า