วันดอกไม้บาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓
ณ หน้าอาคารพระนาคปรก วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

มีเครื่องเล่น และของขวัญมากมาย
แล้วมาสนุกด้วยกันนะครับ