Print
Hits: 7884

ปุจฉา: ตามตำนานได้กล่าวไว้ว่า ทุกวันเพ็ญที่ตรงกับวันพุทธของทุกปี พระอุปคุตจะขึ้นมาจากสะดือทะเลเพื่อบิณทบาตรโปรดสัตว์ ซึ่งปีนี้จะตรงกับวันที่ 19 มค.อยากทราบว่าหลวงปู่เคยเจอกับพระอุปคุตมั้ยครับ และอยากให้หลวงปู่เล่าเรื่องเกี่ยวกับพระอุปคุตให้ฟังครับ


วิสัชนา: เอาไว้เที่ยวหน้า ถ้าฉันเจอ จะถามประวัติท่านให้


พุทธะอิสระ