Print
Hits: 5262

ปุจฉา: กราบเรียนถามหลวงปู่ครับ ท่านพอทราบถึงหลวงปู่เเจ้ง มหาเถรานุเถระของศรีสัชนาลัยไหมครับ ว่าท่านมีอยู่จริงหรือไม่แล้วท่าน ทำอะไรไว้ให้กับพระศาสนาบ้างครับ

ด้วยความเคารพ


วิสัชนา: มี แต่ท่านตายไปแล้ว คุณยังไม่ตาย ไปยุ่งอะไรกับพระที่ตายไปแล้ว


พุทธะอิสระ