Print
Hits: 3257

ปุจฉา  :  ทำอย่างไรจึงจะมีบุญได้เห็นหลวงปู่มาแสดงธรรมให้ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชฟังบ้างหลวงปู่เคยมาที่โรงแรมทวินโลตัสของคุณสุนันทา บ.ดอกบัวคู่นานแล้วแต่ลูกยังไม่มีบุญพอที่จะเข้าถึงศีลและธรรมขององค์พระพุทธะจึงไม่มีโอกาสได้กราบและฟังธรรมจากตัวจริงเสียงจริงของหลวงปู่แต่ทุกวันนี้ลูกได้พบหลวงปู่ทุกวันทางวิทยุชุมชนบ้าง ธรรมะออนไลน์บ้างของวัดอ้อน้อย รู้สึกถึงความเป็นบรมครูและกัลยานมิตรอันยิ่งใหญ่ เพราะธรรมของพระพุทธเจ้าและสิ่งที่หลวงปู่ปฏิบัติเมื่อลูกได้ยินได้ฟัง ลูกจะสาธุทุกครั้ง และพยายามน้อมนำไปปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่กำลังแห่งสติจะระลึกได้ ลูกไม่รู้ว่าจะติดต่อกับคุณสุนันทา ได้อย่างไร ว่าอยากให้ท่านสร้างบารมีโดยการนิมนต์หลวงปู่มาให้ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีโอกาสร่วมบุญกับท่าน จึงได้แต่บอกผ่านมาทางหลวงปู่เพื่อเป็นสะพานบุญเชื่อมต่อกันได้


วิสัชนา – ทำไม่ยาก ไปบอกเจ้าของสถานที่ แจ้งประกาศเชื้อชวนให้ชาวบ้านมาฟังธรรม แล้วก็ทำหนังสือนิมนต์ฉันไปแสดงธรรม

พุทธะอิสระ