Print
Hits: 3378

ปุจฉา- กราบนมัสหลวงปูครับ คำว่า เจริญสติปัฏฐาน เจริญสติปัฏฐาน4 เจริญภาวนา เจริญกรรมฐาน เจริญวิปัสสนา และการนั่งสมาธิ คำเหล่านี้เหมือนกันหรือแตกกันอย่างไรครับ และหากต่างกันให้ผลแตกต่างกันอย่างไรครับ

วิสัชนา – จะถามเพื่อนำไปสอบตอบปัญหาหรือไง หากอยากรู้จริง ๆ คุณลองเปิดพจนานุกรมดูสิ น่าจะได้คำอธิบายดีกว่าที่ฉันจะตอบ อีกทั้งยังทำให้คุณรู้จักขวนขวาย ใช้สมองของตัวเองให้มากขึ้น มิใช่จะอาศัยคนอื่นอยู่ท่าเดียว หรือไม่ก็ลองเปิดดูในเน็ทก็ได้ เวร...กรรม

พุทธะอิสระ