Print
Hits: 3511

ปุจฉา-แม่ผมขอให้หล่อพระไปไว้ในโบสถ์ครับ ขออนุญาตลอกแบบพระในโบสถ์กลางน้ำครับ

วิสัชนา – ในโบสถ์ที่วัดมีพระอยู่แล้ว คุณควรจะไปหาโบสถ์ที่เขาสร้างใหม่ แล้วยังไม่มีพระประธานหล่อ แล้วนำไปถวายที่วัดนั้นน่าจะดีกว่า ส่วนแบบของพระในโบสถ์ที่วัด หากคุณเห็นว่าสวย ต้องการ ทำให้เหมือน ก็ตามสบาย อนุโมทนา

พุทธะอิสระ