Print
Hits: 3876

ปุจฉา  การที่หลวงปู่ป่วย ทำให้หลวงปู่เป็นพระอรหันต์ หมายความว่าอย่างไรครับ

วิสัชนา : ใครบอกคุณ และฉันก็ไม่ใช้พระอรหันต์มีแต่จะหันซ้าย หันขวา ก็พอได้

 

พุทธะอิสระ