Print
Hits: 3534

ปุจฉา : นมัสการค่ะ หนูเปิด 97.75 FM. เช้าวันอังคาร, วันพฤหัส ให้ลูกฟังตอนเช้าขณะเตรียมตัวไปโรงเรียน แต่ทำไมช่วงนี้เป็นเทปทั้งนั้นเลยค่ะ ลูกบอกว่าฟัง 3 ครั้งแล้ว

 

วิสัชนา - แล้วฉันจะบอกผู้จัดให้เขาแก้ไข

พุทธะอิสระ