Print
Hits: 3242

ปุจฉา - เมื่อไร นักการเมืองไทยจะรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ครับ หลวงปู่

วิสัชนา : เมื่อแผ่นดินกลบหน้าหละจ๊ะ เพราะเมื่อแผ่นดินกลบหน้า ร่างกายก็จะผุพัง เป็นอินทรีย์วัตถุ กลายเป็นปุ๋ยชั้นดี ของพืช และ สัตว์ที่อยู่ในดินจ้า
พุทธะอิสระ