Print
Hits: 10694

ปุจฉา : ขอทราบว่าผลิตภัณฑ์หอมจัง มี จำหน่ายในหาดใหญ่/สงขลา ที่ไหนครับ

วิสัชนา : ยังไม่มี หรือคุณจะเป็นตัวแทนจำหน่าย  ก็ยินดี  ทางมูลนิธิเขายินดีที่จะให้เครดิตคุณ 1 เดือน  โดยที่นำของไปจำหน่ายก่อน  แล้วจ่ายเงินทีหลังเมื่อครบ 1 เดือน

พุทธะอิสระ