ปุจฉา: กราบนมัสการ หลวงปู่เจ้าค่ะ.......ลูกขอกราบ ปุจฉา หลวงปู่หน่อยเจ้าค่ะ... เวลานั่งสมาธิหลับตาลงแล้วมันรู้สึกกลัว และจิตมันฟุ้งซ่าน คิดอะไรต่อมิอะไรมากมาย จะแก้ไขได้อย่างไรเจ้าค่ะ ให้จิตมันสงบ ลูกปัญญาน้อยจึงกราบขอเมตตาจากหลวงปู่

ขอบพระคุณเจ้าค่ะ


วิสัชนา: นอน... หรือถ้าหากต้องการทำจริง ๆ คุณก็ต้องอยู่กับกรรมฐานนั้น คิดแต่กรรมฐานนั้น รู้อยู่กับกรรมฐานนั้น ห้ามไปอยู่ คิด รู้ ในเรื่องอื่น ๆ


พุทธะอิสระ