ปุจฉา ทำอย่างไรจึงจะถึงโคตรภูญาณอ่าครับ ผมอยากจะรู้วิธี ที่จะทำได้ด้วยตนเองอ่าครับ ขอกราบนมัสการหลวงปู่ด้วยครับ


วิสัชนา: โคตรภูญาณ.... เอ่อ คือญาณข้ามภพข้ามชาติ... เอ่อ หากอยากจะได้... เอ่อ ก็ต้องเจริญสมถะ... เอ่อ จนได้องค์ฌาณ... เอ่อ ถอยกลับลงมา พร้อมกับยกจิตเข้าสู่วิปัสสนา... เอ่อ โดยการพิจารณาไตรลักษณ์... เอ่อ จนเกิดปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริง... เอ่อ จนเกิดนิพิทาญาณ... เอ่อ เมื่อเบื่อหน่ายในภพชาติ... เอ่อ ก็ปรารถนาจะข้ามให้พ้น... เอ่อ อาการเช่นนี้แหล่ะ ท่าเรียกว่า... เอ่อ ผู้ที่กำลังเดินอยู่ในมรรควิถีแล้วหวะเออ...หรือเจริญวิปัสนาอย่างเดียว จนมีปัญญาเห็นอนิจจัง ทุกข์ขัง อนัตตา เกิดความเบื่อหน่าย จิตคลายกำหนัด เช่นนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วหวะ... เฮ่อ... เหนื่อย

พุทธะอิสระ