ปุจฉา : ลูกได้ลองปฏิบัติตามซีดีวิชาคลำกระดูกของหลวงปู่ชุดที่ 3 โดยนำรูปกระดูกที่วัดมาเป็นภาพประกอบโดยการจำก่อนไปนั่งปฏิบัติ โดยนำการฝึกแนวอานาปานสติมาช่วยคือพอจิตรวมแทนที่ลูกจะเคลื่อนมาที่ลิ้นปี่ ก็เคลื่อนไปตามโครงกระดูกจุดต่างๆ แทนเจ้าคะ ในครั้งแรกที่ลูกลองเคลื่อนจิตไปตามส่วนต่างๆจนจบตามที่หลวงปู่พาปฏิบัติในซีดี ปรากฎว่าจิตสงบมากจนจับลมหายใจไม่ได้ และสงบได้นานกว่าฝึกเองตามข้อแรกเจ้าคะ ลูกจึงจับที่ความว่างของจิตและตามดูสภาวะของจิตไปเรื่อยๆว่าเป็นเช่นไร สังเกตสภาวะของจิตขณะนั้นเหมือนกับมันนึกคิดปรุงแต่งให้ทำโน่นทำนี่ของมันเอง แต่ลูกก็ใช้สติตามรู้เจ้าคะ เช่นมันสั่งให้มาถามหลวงปู่ว่าปฏิบัติอย่างนี้ถูกหรือไม่หมายถึงคอยดูสภาวะจิต และก็จะมีอีกคำตอบออกมาให้พร้อมเลยว่า ถูกแล้วให้คอยดูสภาวะจิตไปว่าจิตมีอะไรเข้ามาในขณะนั้น ไม่ทราบว่าลูกปฏิบัติถูกต้องหรือไม่เจ้าคะ อย่างไรรบกวนหลวงปู่ช่วยชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติด้วยเจ้าคะว่าจะต้องฝึกอย่างไรต่อไป

วิสัชนา : ดีแล้ว ถูกแล้ว สาธุ

ทำต่อไป จนสามารถปลุกครูผู้ใจอารีของคุณ ที่ท่านอนหลับมานานแสนนาน ให้ท่านได้ตื่นมาสั่งสอนคุณเสียที ซึ่งครูท่านนี้มีนามว่า “สภาวะพุทธะ”

พุทธะอิสระ