ปุจฉา : เวลาทำสมาธิแล้วตอนหายใจเข้าแล้วรู้สึกหายใจเข้าได้ไม่เต็มปอดอะครับมันสุดแค่ ตรงบริเวณอกแล้วอึดอัดครับ มีวิธีรักษาหรือแก้ปัญหายังไงครับ

วิสัชนา – คุณต้องฝึกหายใจให้เป็น เวลาหายใจเข้า ก็หายใจเข้าช้า ๆ ชัด ๆ อย่าเร็วและอย่าแรง เวลาหายใจออก ก็ออกเบา ๆ ยาว ๆ หมดจด อย่าพ่นลมออกรุนแรง

พุทธะอิสระ