ปุจฉา    ถ้าเรานั่งนิ่งๆแล้วเราสามารถ รู้จิต - รู้ธรรม - รู้อารมณ์ - รู้กาย ในขณะจิตเดียวกันได้ไหมคะ  ใจที่ว่านิ่งนี้ต้องเป็นนิ่งระดับไหนเจ้าคะ แล้วถ้าเป็นสุขุมจิตจะใช้ให้รู้ได้ไหมคะ กราบท่านหลวงปู่อธิบายให้แจ้งด้วยคะ

วิสัชนา: จิตดวงหนึ่ง ๆ รู้ได้แค่อย่างหนึ่งเท่านั้น จิตที่รู้อารมณ์ก็ไม่สามารถจะไปรู้อย่างอื่นได้ แต่ที่คุณรู้สึกว่ามันรู้ได้ นั่นเพราะความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปของจิต มันไวมาก มากเสียจนคุณคิดว่ามันคือจิตดวงเดียวกัน นิ่งระดับที่ทุกจิตที่เกิดดับ ไม่มีอะไรในอารมณ์

 

พุทธะอิสระ