ปุจฉา :  ผมเจริญสติโดยการปั้นลูกบอลอากาศรู้สึกสัมผัสได้ชัด หากทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจะพัฒนาไปสู่สิ่งใดครับ

วิสัชนา – ทำให้มีสติอยู่กับตัว มีปัญญารู้คิด มีจิตสงบ จนสามารถอยู่ในองค์ฌาณ

พุทธะอิสระ