ปุจฉา : กราบนมัสการหลวงปู่ เจ้าค่ะ ลูกมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำว่า 'วิปัสสนา'และ 'กรรมฐาน' จึงอยากถามหลวงปู่ว่า วิปัสสนากับกรรมฐานเหมือนกันหรือไม่เจ้าค่ะ บางทีจะเจอคำว่า 'วิปัสสนากรรมฐาน' อยู่ด้วยกัน และที่ลูกฝึกเดินกรรมฐานตามจังหวะดนตรี ดังที่หลวงปู่สอนนั้น จัดเป็นการวิปัสสนาหรือไม่ ลูกยังมีความสับสนกับคำพวกนี้อยู่เจ้าค่ะ

วิสัชนา – กรรมฐาน หมายถึง การงานของจิต ที่ตั้งแห่งจิต แบ่งได้ทั้ง วิปัสนากรรมฐาน และ สมถกรรมฐาน

วิปัสนา หมายถึง วิธีที่ทำให้เกิดปัญญา

สมถะ หมายถึง วิธีทำให้ใจนี้สงบ

พุทธะอิสระ