ปุจฉา:    นมัสการหลวงปู่นะคะ หนูเองเป็นผู้ปฏิบัติที่ยังใหม่อยู่มาก หนูอยากทราบว่าการทำงานของสมองกับการทำงานของจิตนั้นเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่ และในสภาวะจิตในยามที่เราฝันหรือมีนิมิตนั้น ทำไมเราไม่อาจสะกัดกั้นการกระทำที่ไม่สมควรได้ ทั้งที่เมื่อตื่นมาแล้ว เรามาพิจารณาเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่เหมาะไม่ควร

วิสัชนา:  สมองมีหน้าที่เหมือนเก็บข้อมูล จิตมีหน้าที่กระตุ้นให้สมองแสดงข้อมูลนั้น ๆ ออกมาทางพฤติกรรมคำที่พูด

 

พุทธะอิสระ