บันทึกกิจกรรมอุปสมบทหมู่ประจำปี ๒๕๖๒
น้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม